Back

ⓘ Jamii:Taasisi za elimu
                                     

ⓘ Taasisi za elimu

 • maadili kutoka kwa kizazi kimoja hadi kingine. Walimu katika taasisi za elimu huratibisha elimu ya wanafunzi wao kupitia masomo kama vile ya kuandika, kusoma
 • shule za msingi, asilimia 24 huudhuria shule za upili na asilimia 2 hujiunga na taasisi za elimu ya juu. Kuna aina tatu ya shule za msingi: shule za kutwa
 • kifupi cha Taasisi ya Kiswahili na Lugha za Zanzibar. Taasisi hii ilianzishwa mwaka wa 1979. Inafanya kazi chini ya udhamini wa wizara ya elimu Zanzibar
 • Taasisi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo kwa kifupi TASUBA ni taasisi ya kiserikali ya mafunzo, utafiti na ushauri katika sanaa. Taasisi hiyo ilianzishwa
 • mtandao wa wavuti. Inalenga kukusanya elimu nyingi iwezekanavyo na kuisambaza kwa njia ya intaneti. Inatumia taratibu za wikiwiki. Ni bure kabisa, na inaweza
 • elimu ni njia ambayo hutumiwa kimaksudi na jamii kupitisha maarifa, ujuzi na maadili kutoka kwa kizazi kimoja hadi kingine. Walimu katika taasisi za elimu
 • Vikuu na Taasisi nyingine za Msingi kwa kuunganisha Chuo cha Ufundi cha Uganda, Kyambogo, Taasisi ya Elimu ya Mwalimu, Kyambogo, na Taasisi ya Taifa
 • skuli kutoka Kiingereza school ni taasisi inayoongozwa na mfumo maalumu ambayo watu hufunzwa habari za elimu Pia ni jina la majengo yake. Leo hii
 • Chuo Kikuu ni taasisi ya elimu ya ngazi ya juu ambako wanafunzi wanafundishwa na wataalamu wa fani mbalimbali ambao hufundisha pamoja na kuendesha uchunguzi
 • baada ya digrii ya bachelor na kabla ya shahada ya uzamivu. Shahada hiyo ya pili inamruhusu msomi aliyeipata afundishe katika taasisi za elimu ya juu.
 • Mwanafunzi ni mtu anayehudhuria taasisi ya elimu Kwa maana pana zaidi ya neno, mwanafunzi ni mtu yeyote anayejitahidi kujifunza au kukua kwa uzoefu wa