Back

ⓘ Amri Kumi
Amri Kumi
                                     

ⓘ Amri Kumi

Amri Kumi ni orodha ya amri kuu za Mungu katika Biblia. Za kwanza zinamhusu Mwenyezi Mungu mwenyewe, na zile zinazofuata mpaka mwisho zinahusu jirani, yaani binadamu wengine kuanzia wazazi.

Toleo la awali linapatikana katika kitabu cha Kutoka 20:1-17. Toleo la pili liko katika Kumbukumbu la Torati 5:1-21.

Amri hizi ni sehemu ya Torati ya Kiyahudi na kukubaliwa pia na Wakristo walio wengi kama amri zinazowahusu wao pia, tena kimsingi zinawadai watu wote.

Hata hivyo wafuasi wa Yesu Kristo wanazishika kadiri ya utimilifu wake ulioletwa naye kama Agano Jipya. Mifano ya ukamilisho huo ni mafundisho ya Yesu katika Injili ya Mathayo 5:17-48.

                                     

1. Mpangilio wa Amri Kumi

Maneno katika Kutoka 20 huwa na amri mbalimbali. Namba kumi ni hesabu iliyotiwa baadaye katika orodha hii, haikuwa nia asili kuwa na amri" 10” kamili. Ila tu wakati wa Biblia ilikuwa kawaida tayari kuziita "amri 10", lakini bila kuonyesha namba au mpangilio katika maneno ya Biblia yenyewe.

Hali hii ilisababisha tofauti ndogo katika hesabu ya amri hizi kati ya mapokeo ya madhehebu mbalimbali. Tofauti kuu ni kati ya Wayahudi wakifuatwa na Wakristo mbalimbali kwa upande mmoja na Wakatoliki pamoja na Walutheri na Wamoravian kwa upande mwingine kuhusu kutokuwa na sanamu za kuchonga. Tangu Agostino wa Hippo Wakatoliki walijumlisha sehemu kuhusu kutoabudu sanamu za kuchongwa pamoja na amri ya kutokuwa na miungu mingine. Kwa kufikia namba kumi Agostino aligawa sehemu ya mwisho kuwa amri mbili. Martin Luther alimfuata Agostino lakini Wareformed waliona mpangilio tofauti wakaihesabu kama amri ya pekee.

                                     

2. Amri Kumi katika Ukristo

Roho Mtakatifu anayetuweka huru anatuongoza kushika amri za Mungu alizopewa Musa, kwa sababu ni masharti ya upendo yaliyodaiwa na Yesu pia." Ninyi, ndugu, mliitwa mpate uhuru; lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kuufuata mwili, bali tumikianeni kwa upendo. Maana torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili: Umpende jirani yako kama nafsi yako” Gal 5:13-14." Katika hili twajua kwamba twawapenda watoto wa Mungu: tumpendapo Mungu, na kuzishika amri zake. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake; wala amri zake si nzito” 1Yoh 5:2-3.

Yesu alidai tushike amri za Mungu ili tuufikie uzima wa milele." Tazama, mtu mmoja alimwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema, ili nipate uzima wa milele?’ Akamwambia, Kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja. Lakini ukitaka kuingia katika uzima, zishike amri’. Akamwambia, Zipi?’ Yesu akasema, Ni hizi: Usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na, mpende jirani yako kama nafsi yako” Math 19:16-19.

Tusiposhika amri hizo hatuwezi kutukuzwa mbinguni kwa sababu tunaonyesha hatujali vya kutosha uhai, utakatifu wa ndoa, mali ya watu, ukweli, heshima kwa wakubwa wetu na upendo kwa wenzetu kwa jumla. Kupuuzia tunu hizo muhimu ni kumpuuzia Muumba aliyeziweka zituongoze maishani." Ee Israeli, tu heri sisi, maana mambo yampendezayo Mungu yamejulishwa kwetu” Bar 4:4." Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike; waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang’anyi” 1Kor 6:9-10." Maana neno hili mnalijua hakika, ya kwamba hakuna mwasherati, wala mchafu, wala mwenye tamaa, ndiye mwabudu sanamu, aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu” Ef 5:5.

Injili haitaji amri zinazohusu ibada kwa Mungu kwa sababu Yesu aliona haja ya kusisitiza zile zinazohusu jirani, na kwa sababu hakutaka hizo za kwanza zifuatwe na Kanisa lake kama Wayahudi wanavyofanya." Livunjeni hekalu hili, nami katika siku tatu nitalisimamisha. Wayahudi walizidi kutaka kumwua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimwita Mungu Baba yake, akijifanya sawa na Mungu” Yoh 2:19; 5:18." Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato pia” Mk 2:28." Basi, mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi, au sabato; mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo; bali mwili ni wa Kristo” Kol 2:16-17." Basi, torati, kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zilezile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu” Eb 10:1; 13:16.

                                     

3. Marejeo

 • Mendenhall, George E 2001. Ancient Israels Faith and History: An Introduction To the Bible In Context. Louisville: Westminster John Knox Press. ISBN 0-664-22313-3.
 • Aaron, David H 2006. Etched in Stone: The Emergence of the Decalogue. Continuum. ISBN 0-567-02791-0.
 • Freedman, David Noel 2000. The Nine Commandments. Uncovering a Hidden Pattern of Crime and Punishment in the Hebrew Bible. Doubleday. ISBN 0-385-49986-8.
 • Kuntz, Paul Grimley 2004. The Ten Commandments in History: Mosaic Paradigms for a Well-Ordered Society. Wm B Eerdmans Publishing, Emory University Studies in Law and Religion. ISBN 0-8028-2660-1.
 • Kaufmann, Yehezkel 1960. The Religion of Israel, From Its Beginnings To the Babylonian Exile, trans. Moshe Greenberg, Chicago: University of Chicago Press.
 • Abdrushin 2009. The Ten Commandments of God and the Lords Prayer. Grail Foundation Press. ISBN 1-57461-004-X.
 • Hazony, David 2010. The Ten Commandments: How Our Most Ancient Moral Text Can Renew Modern Life. New York: Scribner. ISBN 1-4165-6235-4.
 • Friedman, Richard Elliott 1987. Who Wrote the Bible?. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. ISBN 0-671-63161-6.
 • Mendenhall, George E 1973. The Tenth Generation: The Origins of the Biblical Tradition. Baltimore: Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-1267-4.
 • Barenboim, Peter 2005, Biblical Roots of Separation of Powers, Moscow: Letny Sad, ISBN 5-94381-123-0.


                                     

4. Viungo vya nje

 • Ulinganishaji wa matoleo ya Amri Kumi katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki, tafsiri ya Kiingereza, katika tovuti ya Vatikani. Katika kurasa zinazofuata kuna ufafanuzi mrefu wa amri hizo kwa jumla na mojamoja
 • Maneno ya Amri Kumi katika Kutoka 20
 • Maneno ya Amri Kumi katika Kumbukumbu la Torati 5